LIDEA AB är ett aktiekbolag som bedriver verksamhet inom IT under namnet LIDEA och helhetsarkitektur under namnet ARCHEA. Vår ambition är att i framtiden även erbjuda konsultation och stöd för företag som vill jobba med livsmedel.

Bolaget är privatägt till lika delar av Erik Ridderby och Anette Börjesson. Vår hemvist är Hörby i mitten av Skåne och vårt organisationsnummer är 559094-6868.

Ni kan nå oss på telefon +46 (0) 705-760 777.