LIDEA är en verksamhet inom LIDEA AB som rikar sig mot samhällsnyttig verksamhet, dvs verksamheter som skapar ekologiska, sociala och kulturella mervärden.

Ni kan kontakta oss på telefon +46 (0) 705-760 777 eller via e-post: hej@lidea.se.