Levande genom den cirkulära revolutionen

Förändring i existerande organisationer är svårt. Det vet vi. Vi har mött det förr, när den industriella revolutionen kom, när IT-revolutionen kom och nu är det dags igen. Den cirkulära revolutionen.

Men svårigheter är till för att överbryggas och så även när den pågående förändringen når ditt företag eller din organisation. Då behöver du verktyg för att ta dig igenom förändringen och komma ut som en fungerande organisation på andra sidan.

Och vi erbjuder ett centralt verktyg: Hållbarhetsarkitektur.

Arkitektens roll är att skapa en samlad bild över resan som skall göras, åskådliggöra förändringen och överse hur den genomförs. Att måla upp kartan alla kan samarbeta kring. Det är en samordnande roll i första hand som gör det möjligt att många kan bidra.

Hållbarhetsarkitektur blandar fågelperspektiv med detaljerad operativ kunskap med kunskap om hur organisationer samverkar med varandra och sin omgivning.

Syftet är att bemästra den komplexitet som förändring till hållbar och cirkulär verksamhet innebär och möjliggöra förändring utan att slå knut på sig själv.

Vi använder arbetsmetoder som bygger på etablerade standarder inom Företagsarkitektur (whole enterprise enterprise architecture) så som TOGAF och Archimate. Vi skalar upp dessa och kompletterar dessa med ekologiska, sociala och ekonomiska dimensioner.

Centralt i arbetet finns modellen, en slags digital tvilling av eller ritning över företaget och dess omgivning. Modellen sätter samman kunskap som finns utspritt inom företaget så att vi alla kan dela den och samverka kring den. Arkitekturen ett medel för att få flera specialister inom olika områden att samverka kring samma komplexa problem och förflyttning.

Rätt gjord gör modellen det också möjligt att kommunicera olika med olika intressenter. Vissa vill se detaljer på djupet och andra vill se saker med fågelperspektiv. Rätt information till rätt mottagare och alltid baserat på samma korrekta information så att man kan göra bra analyser, dra rätt slutsatser och planera organisationens framtid.

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta hur detta kan bidra till utveckling av just Ditt företag.