Vissa startar en ekologisk affärer, utbildar i hållbara metoder eller jobbar med barn som behöver stöd under sin ungdomsperiod. Det gör inte vi. I stället finns vi i bakgrunden och kan stötta dessa verksamheter att få en fungetrande IT-miljö som kunden på sikt själv skall kunna hantera.

Vår målgrupp är verksamheter som skapar ekologiska, sociala och kulturella mervärden - verksamheter som skapar nytta för samhället, respekterar naturen och ger människor möjlighet att utvecklas. Vi tror det bidrar till ett mänskligare samhälle.