LIDEA är en verksamhet inom LIDEA AB som rikar sig mot samhällsnyttig verksamhet, dvs verksamheter som skapar ekologiska, sociala och kulturella mervärden.

Ni kan kontakta oss på telefon +46 (0) 706-680 602 eller via e-post: kontakt@lidea.se.